Üç gün olmuş bu yayladan geçeli

Eserin künyesi

Besteleyen: Bilinmiyor
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Zâvil makâmı
Usûlü: Nîm sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu / Türkü formu (?)

Sözleri

Üç gün olmuş bu yayladan geçeli
Pınarlardan soğuk sular içeli
Aman aman aman hey
Alnıda top kâküllü yüzü peçeli

Nakarat:
Çekmiş gider yaylasına Bingöl’ün
Ferayi eğlen gel sallan gel
Gel aman aman aman

Ak deve üstünde kirman elinde
Bülbüller ötüyor yârin gülünde
Aman aman aman hey
Benimde sevdiceğim Türkmen ilinde

Video yorumları

Udi Nevres Bey ve Nubar Tekyay eşliğinde Nerkis Hanım

Nerkis Hanım - Üç gün olmuş bu yayladan geçeli

Gönül İpek

Gönül İpek - Üç gün olmuş bu yayladan geçeli

Süheylâ Eren

Süheyla EREN-Üç Gün Olmuş Bu Yayladan Geçeli (ZAVİL)R.G.

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Üç Gün Olmuş Bu Yayladan Geçeli (ZAVİL)R.G.

Notası

Üç gün olmuş bu yayladan geçeli notası

Yorumunuz