Ümîdim sen neş’em sen hayâlim hülyâm sensin

Eserin künyesi

Besteleyen: Avni Anıl
Sözünü yazan: Gül Yuva
Makamı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ümîdim sen neş’em sen, hayâlim, hülyâm sensin
Her güzellikte gülen biricik dünyâm sensin
Uyurken, uyanıkken gördüğüm rûyam sensin
Her güzellikte gülen biricik dünyâm sensin

Video yorumları

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Ümîdim sen neş'em sen hayâlim hülyâm sensin

Serap Mutlu Akbulut

Ümidim Sen - Serap Mutlu Akbulut (Official Audio)

Notası

Ümîdim sen neş’em sen hayâlim hülyâm sensin notası

Yorumunuz