Va’d ederken yâr kâm-ı vuslatı

Eserin künyesi

Besteleyen: Hacı Ârif Bey
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Hicâz makâmı
Usûlü: Ağır düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Va’d ederken yâr kâm-ı vuslatı
Tâ’li-i nâ-sâzım ister firkati
Yoksa çekmezdim bu ye’s ü mihneti
Tâ’li-i nâ-sâzım ister firkati

Eserin youtube.com’da uygun video yorumu kalmamış… 🙁

Notası

Va'd ederken yâr kâm-ı vuslatı notası

Yorumunuz