Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Ağır düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Va’d ederken yâr kâm-ı vuslatı
Tâ’li-i nâ-sâzım ister firkati
Yoksa çekmezdim bu ye’s ü mihneti
Tâ’li-i nâ-sâzım ister firkati

Eserin youtube.com’da uygun video yorumu kalmamış… 🙁

Notası

Va'd ederken yâr kâm-ı vuslatı notası

Bir yanıt yazın