Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Ağır düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Var mı cânâ derd-i aşkın çâresi
Tiğ-i hicrânın onulmaz yâresi
Bak ne hâle girdi dil bîçâresi
Tiğ-i hicrânın onulmaz yâresi

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Var mı cânâ derd-i aşkın çâresi

Şeniz Güneş

Şeniz GÜNEŞ-Var Mı Cana Derd-i Aşkın Çaresi (Ud Tak.Efe KAŞIKÇIOĞLU)(HİCAZ)R.G.

Ahmed Şahin

Hicâz Şarkı - Var mı cana derd-i aşkın çaresi #GönülMakamı

Notası

Var mı cânâ derd-i aşkın çâresi notası

Bir yanıt yazın