Rıfat Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Rıfat Bey
Makâmı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Vaslınla cânâ pek neş’elendim
Reftâr-ı nâzın gâyet beğendim
Zertâr-ı zülfün oldu kemendim
Ayrılmam artık senden efendim

Tâze açılmış güldür yanağın
Bezm-i safâda meydir dudağın
Akşam olunca sînem yatağın
Ayrılmam artık senden efendim

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur GÜLERMAN-Vaslınla Cana Pek Neşelendim (HÜSEYNİ)R.G.

Serdar Kâşıkçılar

Serdar KAŞIKÇILAR-Vaslınla Cana Pek Neş'elendim (HÜSEYNİ)R.G.

Notası

Vaslınla cânâ pek neş'elendim notası

Bir yanıt yazın