Hacı Fâik Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Fâik Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Bestenigâr makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Yâr ağlamadan dîdelerim kâne boyandı
Müjganı cefâ yâresi tâ câna dayandı
Gönlün n çabuk âşıkı kemterden usandı
Müjganı cefâ yâresi tâ câna dayandı

Video yorumları

Selma Sağbaş

SELMA SAĞBAŞ-YÂR AĞLAMADAN DÎDELERİM KÂNE BOYANDI (DOYSAL)

Eylül Turan

Eylül TURAN-Yâr Ağlamadan Dîdelerim Kâne Boyandı (BESTE NİGAR)R.G.

Notası

Yâr ağlamadan dîdelerim kâne boyandı notası

Bir yanıt yazın