Yar ağlamadan didelerim kane boyandı şarkısı

Sözleri

Yâr ağlamadan dîdelerim kâne boyandı
Müjganı cefâ yâresi tâ câna dayandı
Gönlün n çabuk aşıkı kemterden usandı
Müjganı cefâ yâresi tâ câna dayandı

Eserin künyesi

Beste: Hacı Fâik Bey
Güfte: Mehmet Sâdi Bey
Makam: Bestenigâr makamı
Usûl: Sengin semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Selma Sağbaş

SELMA SAĞBAŞ-YÂR AĞLAMADAN DÎDELERİM KÂNE BOYANDI (DOYSAL)

Eylül Turan

Eylül TURAN-Yâr Ağlamadan Dîdelerim Kâne Boyandı (BESTE NİGAR)R.G.

Notası

Yâr ağlamadan dîdelerim kâne boyandı notası