F. Kaya Pınarses

Eserin künyesi

Bestecisi: F. Kaya Pınarses
Güfte şairi: Abdullah Satoğlu
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Yârelerim göz göz oldu, gören yok
Neden fersiz kaldı, neden gözlerim.
Sis çöktü gözüme, yol gösteren yok
Bir nîmetti elden giden gözlerim.

Aman iki gözüm, kaşları kemân
Koru gözlerini, kem gözlerden aman.
Nâdide bir sırça köşktü bir zaman,
Şimdi farksız virâneden gözlerim.

Her bakışta gülen bir göz arardı,
Gördüğü rüyayı hayra yorardı.
Kitap, kitap kâînâtı tarardı,
Bir nîmetti elden giden gözlerim.

Eserin uygun video yorumu kalmamış…

Notası

Yârelerim göz göz oldu, gören yok notası - 1
Yârelerim göz göz oldu, gören yok notası - 2
Yârelerim göz göz oldu, gören yok notası - 3

Bir yanıt yazın