Yine bağlandı dîl bir nev-nihâle

Eserin künyesi

Beste: Zekâi Dede Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Nevâ makâmı
Usûl: Yürük semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Yine bağlandı dîl bir nev-nihâle
Misâli gelmez âlemde hayâle
Nigehi akla ziyândır zülf-û hâle
Amansız girmez agûş-î visâle
Ne sabra çare var ne arz-ı hâle

Melâhat gülşeninde taze bir gül
Felekde olmaz akrân-ı tahâyyûl
Dökülmüş turra turra hem çü sümbül
Rûh-î tâban-ı üzre ebr-i kâkül
O mâh-ı hüsne olmuş zülf-û hâle

Video yorumları

Sevim Süer

Sevim Süer - Yine bağlandı dîl bir nev-nihâle

Nevzat Güyer

Nevzat Güyer - Yine bağlandı dîl bir nev-nihâle

İbrâhim Suat Erbay

İbrahim Suat Erbay - Nevâ Şarkı - Yine Bağlandı Dil Bir Nevnihâle

Elif Ömürlü Uyar

Elif Ömürlü Uyar - Yine Bağlandı Dil Bir Nevnihâle

Notası

Yine bağlandı dîl bir nev-nihâle notası

Yorumunuz