Zekâi Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Zekâi Dede Efendi
Makâmı: Nevâ makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Yine bağlandı dîl bir nev-nihâle
Misâli gelmez âlemde hayâle
Nigehi akla ziyândır zülf-û hâle
Amansız girmez agûş-î visâle
Ne sabra çare var ne arz-ı hâle

Melâhat gülşeninde taze bir gül
Felekde olmaz akrân-ı tahâyyûl
Dökülmüş turra turra hem çü sümbül
Rûh-î tâban-ı üzre ebr-i kâkül
O mâh-ı hüsne olmuş zülf-û hâle

Video yorumları

Sevim Süer

Nevzat Güyer

İbrâhim Suat Erbay

Elif Ömürlü Uyar

Notası

Yine bağlandı dîl bir nev-nihâle notası

Bir yanıt yazın