Zekâi Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Zekâi Dede Efendi
Makâmı: Nevâ makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Yine bağlandı dîl, bir, nev-nihâle
Misâli gelmez, âlemde, hayâle
Nigehi, akla ziyândır, zülf-û hâle
Amansız girmez, agûş-î visâle
Ne sabra, çare var, ne, arz-ı hâle?

Melâhat, gülşeninde, taze bir, gül
Felekde olmaz, akrân-ı tahâyyûl
Dökülmüş, turra turra, hem, çü sümbül
Rûh-î tâban-ı üzre, ebr-i kâkül
O mâh-ı hüsne, olmuş, zülf-û hâle

Video yorumları

Sevim Süer

Sevim Süer - Yine bağlandı dîl bir nev-nihâle

Nevzat Güyer

Nevzat Güyer - Yine bağlandı dîl bir nev-nihâle

İbrâhim Suat Erbay

İbrahim Suat Erbay - Nevâ Şarkı - Yine Bağlandı Dil Bir Nevnihâle

Elif Ömürlü Uyar

Elif Ömürlü Uyar - Yine Bağlandı Dil Bir Nevnihâle

Notası

Yine bağlandı dîl, bir, nev-nihâle notası

Bir yanıt yazın