Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Hisar bûselik makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bî-karâre düştü
Hatt-ı lâ’linin safâsı gül ile bahâre düştü

Terennüm:
Dir dir te ne ni te nen na te ne dir ney (tekrar)
Ah sana hayrân olayım, gel gel sana kurban olayım
Gel ah bahâra düştü

İşidüp nevây-ı âhım bana eyledi terahhum
Yine bûselik’le cânâ yolumuz Hisâr’a düştü

Video yorumları

Kâni Karaca

Kani Karaca- Darphane Konseri(2003) Yine bezm-i ıyş-ı vuslat dil-i bî-karâre düştü (Dede Efendi)

Gizem Coşkun

Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bî-karâre düştü - Gizem Coşkun

İsim belirtilmemiş…

Hisarbûselik şarkı “Yine bezm-i ‘iş-i vuslat dil-i bî-karâre düştü…”

Notası

Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bî-karâre düştü notası

Bir yanıt yazın