Lemî Atlı

Eserin künyesi

Bestecisi: Lemî Atlı
Güfte şairi: Bedri Ziyâ Aktuna
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân olduğum
Rengi göklerden alan gözlere hayrân olduğum
Sarı gür saçlarının üstüne nâlân oldum
Rengi göklerden alan gözlere hayrân olduğum

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân olduğum

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân oldum- Alâeddin Yavaşca

Gönül Aköz

Gönül AKÖZ-Yine Bir Aşk-ı Emelsûz İle Giryân Oldum (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân olduğum notası

Bir yanıt yazın