Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işve-ger var mı

Eserin künyesi

Besteleyen: Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa
Sözünü yazan: Şeyh Gâlip Dede
Makamı: Muhayyer sünbüle makâmı
Usûlü: Şarkı devr-i revânı usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işve-ger var mı
Cihan-ârâsın el-hak sana şimdi şöyle der var mı
Lebâlebdir derûnu âşıkın cânâ hayâlinle
İnanmazsan girip gönlüne seyret gayrı yer var mı

Video yorumları

İzmir Devlet Korosu

İZMİR DEVLET KOROSU - ZEBANI AŞKI ANLAR SANA BENZER İŞVE GER VAR MI

Notası

Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işve-ger var mı notası - 1
Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işve-ger var mı notası - 2

Yorumunuz