Göksel Baktagir

Eserin künyesi

Bestecisi: Göksel Baktagir
Makamı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak semaî ve semaî usûlleri
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Kânun: Göksel Baktagir

Notası

Göksel Baktagir'in kürdîli hicazkâr saz semâîsi (Meltem) notası - 1
Göksel Baktagir'in kürdîli hicazkâr saz semâîsi (Meltem) notası - 2

Bir yanıt yazın