Kemânî Tatyos Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Tatyos Efendi
Makamı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Notası

Kemânî Tatyos Efendi'nin hüseynî saz semaîsi notası - 1
Kemânî Tatyos Efendi'nin hüseynî saz semaîsi notası - 2

Bir yanıt yazın