Kemânî Tatyos Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Tatyos Efendi
Makamı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Notası

Kemânî Tatyos Efendi'nin kürdîli hicazkâr saz semâîsi notası

Bir yanıt yazın