Kemençeci Nikolâki

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemençeci Nikolâki
Makamı: Mâhur makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Mahur Saz Semai - Kemenceci Nikolaki

Notası

Kemençeci Nikolâki'nin, mâhur, saz semâîsi notası

Bir yanıt yazın