Lâvtacı Andon

Eserin künyesi

Bestecisi: Lâvtacı Andon
Makamı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Hüseyni Saz Semâî - Lavtaci Andon (with notes)

Zeynel Demirtaş

Hüseyni Saz Semâisi - Zeynel Demirtaş | Composer: Lavtacı Andon

Notası

Lâvtacı Andon'un hüseynî saz semâîsi notası

Bir yanıt yazın