Mehmet Reşat Aysu

Eserin künyesi

Bestecisi: Mehmet Reşat Aysu
Makamı: Bûselik makâmı
Usûlü: Semaî usulü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

Reşat Aysu Buselik Saz Semai

Notası

Mehmet Reşat Aysu'nun bûselik saz semâîsi notası - 1
Mehmet Reşat Aysu'nun bûselik saz semâîsi notası - 2
Mehmet Reşat Aysu'nun bûselik saz semâîsi notası - 3

Bir yanıt yazın