Mehmet Reşat Aysu

Eserin künyesi

Bestecisi: Mehmet Reşat Aysu
Makamı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak semaî ve semaî usûlleri
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Notası

Mehmet Reşat Aysu'nun kürdîli hicazkâr saz semâîsi notası - 1
Mehmet Reşat Aysu'nun kürdîli hicazkâr saz semâîsi notası - 2

Bir yanıt yazın