Mehmet Reşat Aysu’nun muhayyer kürdî saz semâîsi

Eserin künyesi

Beste: Mehmet Reşat Aysu
Makam: Muhayyer kürdî
Usûl: Aksak semaî, Semaî ve Sofyan usûlleri
Form: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Ud: Osman Nûri Özpekel ve Keman: Aziz Şükrü Özoğuz

OSMAN NURI OZPEKEL-AZIZ SUKRU OZOGUZ _II

Notası

Mehmet Reşat Aysu'nun muhayyer kürdî saz semâîsi notası - 1
Mehmet Reşat Aysu'nun muhayyer kürdî saz semâîsi notası - 2

Yorumunuz