Mehmet Reşat Aysu

Eserin künyesi

Bestecisi: Mehmet Reşat Aysu
Makamı: Muhayyer kürdî makamı
Usûlü: Aksak semaî, semaî ve sofyan usûlleri
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Ud: Osman Nûri Özpekel ve Keman: Aziz Şükrü Özoğuz

Notası

Mehmet Reşat Aysu'nun muhayyer kürdî saz semâîsi notası - 1
Mehmet Reşat Aysu'nun muhayyer kürdî saz semâîsi notası - 2

Bir yanıt yazın