Refik Talât Alpman

Eserin künyesi

Bestecisi: Refik Talât Alpman
Makamı: Mâhur makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Yansımalar - Mahur Saz Semaisi

Notası

Refik Talât Alpman'ın, mâhur, saz semâîsi notası - 1
Refik Talât Alpman'ın, mâhur, saz semâîsi notası - 2

Bir yanıt yazın