Sâdi Işılay

Eserin künyesi

Bestecisi: Sâdi Işılay
Makamı: Muhayyer kürdî makamı
Usûlü: Aksak semaî ve semaî usûlleri
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Notası

Sâdi Işılay'ın muhayyer kürdî saz semâîsi notası

Bir yanıt yazın