Sedat Öztoprak’ın suzidil saz semaisi

Eserin künyesi

Beste: Sedat Öztoprak
Makam: Sûzidil makamı
Usûl: Aksak semaî usûlü
Form: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Tanbur: Dr. Murat Sâlim Tokaç ve Kemençe: Emre Erdal

Suzidil Saz Semaisi - Bestekarı: Fahri Kopuz-Sedad Öztoprak #GönülMakamı

Notası

Sedat Öztoprak'ın sûzidil saz semâîsi notası