Tanburi Cemil Bey’in ferahfeza saz semaisi

Eserin künyesi

Beste: Tanbûrî Cemil Bey
Makam: Ferahfezâ makamı
Usûl: Aksak semaî ve Yürük semaî usûlleri
Form: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Kemençe: Derya Türkan ve Tanbur: Özer Özel

Özer Özel - Derya Türkân - Tanburî Cemil Bey Ferahfeza Saz Semaisi

Notası

Tanbûrî Cemil Bey'in ferahfezâ saz semâîsi notası