Tanbûrî Cemil Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Cemil Bey
Makamı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Ud: Osman Nûri Özpekel ve Keman: Aziz Şükrü Özoğuz

Hüseyni Taksim Osman Nuri Özpekel, Çeçen Kızı Tanburi Cemil Bey

Notası

Tanbûrî Cemil Bey'in, hüseynî, saz semâîsi (Çeçen kızı) notası

Bir yanıt yazın