Vecdi Seyhun

Eserin künyesi

Bestecisi: Vecdi Seyhun
Makamı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Aksak semaî ve semai usûlleri
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Tanbur: Dr. Murat Sâlim Tokaç ve Kânun: Atilla Akıntürk

Nihavend Saz Semaisi (Vecdi Seyhun) - Murat Salim Tokaç & Atilla Akıntürk

Notası

Vecdi Seyhun'un nihâvend saz semâîsi notası - 1
Vecdi Seyhun'un nihâvend saz semâîsi notası - 2

Bir yanıt yazın