Eserin künyesi

Yöresi: Rumeli yöresi
Derleyeni ve notaya alanı: T.R.T.
Formu: Türkü formu

Sözleri

Aksâdeler giyer, (aman) boylu da, boyunca
Düğmeler takıyor, (aman) gerdana, varınca
Nasıl sabredeyim, (aman) ta sabah, olunca?

Bağlantı:
İşte gidiyorum, (aman) şurada, nem kaldı?
Uçurdum, şahini elden, atmacam, kaldı

Elem çekme, gönül, (aman) böyle de, kalınmaz
Tek serin, sağ olsun, (aman) yâr mı, bulunmaz?
Kul oldum, kapında, (aman) kadrim de, bilinmez

Video yorumları

Melihat Gülses

03 melihat gülses aksadeler giyer boylu boyunca 22.12.2011

Güzin Değişmez

Aksadeler Giyer Boylu Boyunca - Güzin Değişmez

Rızâ Rit

Rıza Rit - Akzâdeler giyer aman boylu da boyunca

Notası

Aksâdeler giyer, boylu da, boyunca notası - 1

Aksâdeler giyer boylu da boyunca notası - 2
Aksâdeler giyer boylu da boyunca notası - 3

Bir yanıt yazın