Eserin künyesi

Yöresi: İstanbul yöresi
Makâmı: Dügâh makâmı
Usûlü: Evfer usûlü
Diğer bilgileri: Bilinmiyor
Formu: Türkü formu

Sözleri

Aksaray’dan geçer iken çevirdiler yolumu (yolumu yolumu)
Zaptiyeler bağladılar kolumu (kolumu kolumu)

Bağlantı:
Balat uğramaz
Doğru Fener
On paraya
Nane şeker
Of of of of

Verin benim ferâcemi giyeyim (giyeyim giyeyim)
Giyeyim de Ka’tane’ye gideyim (gideyim gideyim)

Video yorumları

Müzeyyen Senar

Türk müziği sanatçıları korosu

Ahmed Şahin, Murat Irkılata ve Mehmet Kemiksiz

Notası

Aksaray'dan geçer iken çevirdiler yolumu notası

Bir yanıt yazın