Alaydım elin elime türküsü

Sözleri

Alaydım elin elime
Varaydım baban evine

Bağlantı:
Kurbanın olam yâr senin
Hayranın olam yâr senin

Başına örtmüş valalar
Yüreğim başı paralar
Korkaram seni alalar

Vala: İpekli baş örtüsü

Eserin künyesi

Yöresi: Şanlıurfa
Kaynak kişisi: Mahmut Güzelgöz
Derleyeni ve notaya alanı: Mehmet Özbek
Formu: Türkü

Video yorumları

Aysun Gültekin

Aysun Gültekin - Alaydim elin elime

Hüseyin Turan

Hüseyin Turan - Alaydım Elin Elime

Sevcan Orhan

Sevcan Orhan Alaydim elin elime.....

Notası

Alaydım elin elime notası