Eserin künyesi

Yöresi: Şanlıurfa yöresi
Kaynak kişisi: Mahmut Güzelgöz
Derleyeni ve notaya alanı: Mehmet Özbek
Formu: Türkü formu

Sözleri

Alaydım elin elime
Varaydım baban evine

Bağlantı:
Kurbanın olam yâr senin
Hayranın olam yâr senin

Başına örtmüş valalar
Yüreğim başı paralar
Korkaram seni alalar

Vala: İpekli baş örtüsü

Video yorumları

Aysun Gültekin

Alaydım Elin Elime - Aysun Gültekin (Kurbanın Olam Yar Senin)

Hüseyin Turan

Hüseyin Turan - Alaydım Elin Elime

Sevcan Orhan

Sevcan Orhan Alaydim elin elime.....

Notası

Alaydım elin elime notası - 1
Alaydım elin elime notası - 2

Bir yanıt yazın