Eserin künyesi

Yöresi: Rumeli yöresi
Kaynak kişisi: Kemâl Altınkaya
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Alişimin kaşları kâre
Sen açtın sîneme yâre
Bulamadım derdime çâre
Görmedim hiç ah civan Alişimi Tuna boyunda
Görmedim hiç ah arslan Alişimi Tuna boyunda

Video yorumları

Müzeyyen Senar

Armağan Elçi

Dîdâr Aliye Koyuncu

Notası

Alişimin kaşları kâre notası - 1
Alişimin kaşları kâre notası - 2

Bir yanıt yazın