Eserin künyesi

Yöresi: Kars yöresi
Kaynak kişisi: Musa Yılmaz
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Ardahan’ın yollarında
Güller açıp, bağlarında
Eyle bir yâr, sevmişem ki
Onüç, ondört çağlarında

Bağlantı:
Eyvah dimme dimme
Nazlı yâr dimme
Men özüm serhoş
Sen şerap verme

Dimme’yi ben, çayda gördüm
Elinde bir, bayda gördüm
İki öptüm, bir de sevdim
Ondan, ne fayide gördüm?

Video yorumları

Telli Kılıç

Telli Kılıç Ardahanın Yollarında

Selmâ Geçer

Selma Geçer - Ardahan'ın Yollarında - Yeni Gün - TRT Avaz

Cânân Başkaya

Ardahan'ın Yollarında Güller Açar Bağlarında -Canan Başkaya

Notası

Ardahan'ın yollarında notası

Bir yanıt yazın