Eserin künyesi

Yöresi: Sivas – Divriği yöresi
Kaynak kişisi: Nuri Üstünses
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Aşan bilir, karlı dağın ardını
Çeken bilir, ayrılığın derdini
Bülbül kaça aldın, gülün nargını
Gül alıp satmanın zamanı değil

Selvinin dalları, boyundan uzun
Yavrular gözüme bir salkım üzüm
Ölmeden o yâri görürse gözüm
Koyun, kuzu kurban olur o zaman

Yaprak gazel olmuş, durmuyor dalda
Vefasız güzelden, bize ne fayda
Bu ayda olmazsa, gelecek ayda
Ölürüm, vazgeçmem sevdiğim senden

Video yorumları

Aysun Gültekin

Aysun Gültekin Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını

Zara (Neşe Yılmaz Beki)

Zara - Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını { İnce İnce } 19.02.2012

Notası

Aşan bilir, karlı dağın ardını notası - 1
Aşan bilir, karlı dağın ardını notası - 2

Bir yanıt yazın