Eserin künyesi

Yöresi: Şanlıurfa yöresi
Kaynak kişileri: Ahmet Uzungöl, Y. Özer ve İ. Uyanıkoğlu
Derleyeni ve notaya alanı: Mehmet Özbek
Formu: Türkü formu

Sözleri

Aşkınla, bu uşşakı, şâhâneye, dönderdin
Şem-i ruhuna, karşı, pervaneye, dönderdin

Gör bana, neler kıldın, gurbet eline, saldın
Hep varlığımı, aldın, viraneye, dönderdin

Ne soy, müsalatım var, ne haccü zekâtım, var
Zahitler arasında, bigâneye, dönderdin

Bir lâhza, gönül sensiz, ey dilber, karar etmez
Âhır beni, Mecnun veş, divâneye, dönderdin

Lâl lebini, bir kez, sundur bize, ey sâki
Güyâ ki, ayılmaz bir, mestâneye, dönderdin

Her kime, haber sorsam, sekranım deyu, sözler
Bu zati-yi a’lâyı, meyhâneye, dönderdin

Video yorumları

Münevver Özdemir

Münevver Özdemir Urfa İlahileri.wmv

Bekir Çiçek

BEKİR ÇİÇEK (AŞKINLA BU UŞŞAK'I)

Notası

Aşkınla, bu uşşakı, şâhâneye, dönderdin notası

Bir yanıt yazın