Eserin künyesi

Yöresi: Şanlıurfa yöresi
Kaynak kişileri: Ahmet Uzungöl, Y. Özer ve İ. Uyanıkoğlu
Derleyeni ve notaya alanı: Mehmet Özbek
Formu: Türkü formu

Sözleri

Aşkınla bu uşşakı şâhâneye dönderdin
Şem-i ruhuna karşı pervaneye dönderdin

Gör bana neler kıldın gurbet eline saldın
Hep varlığımı aldın viraneye dönderdin

Ne soy müsalatım var ne haccü zekatım var
Zahitler arasında biganeye dönderdin

Bir lahza gönül sensiz ey dilber karar etmez
Ahır beni Mecnun veş divaneye dönderdin

Lal lebini bir kez sundur bize ey saki
Güya ki ayılmaz bir mestaneye dönderdin

Her kime haber sorsam sekranım deyu sözler
Bu Zati-yi a’layı meyhaneye dönderdin

Video yorumları

Münevver Özdemir

Bekir Çiçek

Notası

Aşkınla bu uşşakı şâhâneye dönderdin notası

Bir yanıt yazın