Eserin künyesi

Yöresi: Ankara yöresi
Kaynak kişisi: Yağcıoğlu Fehmi Efe
Derleyeni ve notaya alanı: Burhan Gökalp
Formu: Türkü formu

Sözleri

Bacada yatan oğlan
Gömleği keten oğlan
Gece gelme, gündüz gel
Horozdan korkan oğlan

Bağlantı:
Aman şeker oğlan
Yandım şeker oğlan
Anasına darılmış
Damda yatan oğlan

Bacaya koydum kutu
Herkes yâriyle mutlu
Gelinler tatlı yesin
Kaynana semiz otu

Not: Kaynaklarda, bu türkümüzün; isminde, notasında, sözlerinde ve derleyen kişisinde çelişkiler vardır!

Video yorumları

Sümer Ezgü

Nursaç Doğanışık

Nursaç Doğanışık-Şeker Oğlan

Notası

Bacada yatan oğlan notası - 1
Bacada yatan oğlan notası - 2

Bir yanıt yazın