Eserin künyesi

Yöresi: Sinop yöresi
Kaynak kişisi: Münire Tarabuş
Derleyeni: Sabahat Karakulakoğlu
Notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Ben giderim Batum’a
Batum’un batağına
Bahçenizden içeri
Al beni otağına

Nazlı yârim geldim sana
Fistanını toplasana
Kemençeler çalınıyor
Bize horon oynasana

Köşke serdim yatağı
Gel derdimin ortağı
Yataklar diken oldu
Senden ayrı yatalı

Video yorumları

Soner Olgun

Ben Giderim Batum'a - Batum Türküsü - Soner Olgun

İsim belirtilmemiş?

Sinop Türküleri - Ben Giderim Batum'a

Notası

Ben giderim Batum'a notası

Bir yanıt yazın