Benden selâm olsun Bolu beyine

Eserin künyesi

Yöresi: Kastamonu
Sözleri: Köroğlu
Kaynak kişisi: İhsan Ozanoğlu
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü

Sözleri

Hey hey efeler ey hey
Benden selâm olsun Bolu beyine
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
At kişnemesinden gargı sesinden
Dağlar sedâ verip seslenmelidir

Hey hey gine de hey hey
Düşman geldi tabur tabur dizildi

Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek îcad oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Hey hey efeler ey hey
Köroğlu döner mi kendi şânından
Çıkarır çoğunu er meydanından
Kır at köpüğünden düşman kanından
Çevre dolup şalvar ıslanmalıdır

Öyküsü

Benden selâm olsun Bolu beyine türküsünün öyküsü

Video yorumları

Hasan Mutlucan

Bolu Türkü : Hasan Mutlucan - Bolu beyi türküsü Bolu

Oktay Cantürk

Oktay CANTÜRK-Benden Selam Olsun Bolu Beyine (GERDANİYE)R.G.

İ.T.Ü. – T.M.D.K. – Türk Halk Müziği Korosu

Benden selâm olsun Bolu beyine

Notası

Benden selâm olsun Bolu beyine notası - 1
Benden selâm olsun Bolu beyine notası - 2

Yorumunuz