Bin derdim var idi bir daha oldu

Eserin künyesi

Yöresi: Kahramanmaraş – Öreli köyü
Kaynak kişisi: Müslim Aydoğdu
Derleyeni: Nazmiye Coşkun Özgül
Notaya alanı: Mustafa Özgül
Formu: Türkü

Sözleri

Bin derdim var idi bir daha oldu
Derdimin dermanı amman ha amman
Gülistan bezminin gülleri soldu
Goncayı handanım amman ha amman

Halimde kalmadı aram-u karar
Gün be gün erişir ömrüme zarar
Medet ey efendim sen verme melâl
Gönlümün fermanı amman ha amman

Gamzeyi zülüfün çeşmim yaş eyler
Cismin bir işaret eyler kaş eyler
Cahil sır saklamaz seni faş eyler
Kaşları kemanım amman ha amman

Yaktı derunumu bir peri peyker
Nar-ı hasret od’u bu cana eser
Derd-i hasretinle ölürsem eğer
Canımın canı amman ha ammam

Bana cevredersin ey kaşı kâre
Yüreğimde açtın sağolmaz yare
Yüzbin tabip olsa bulunmaz çare
Yaramın lokmanı amman ha amman

Feyzi çeşmim yaşı dur etti yetiş
Gamlıyım felekten yedim nazar nuş
Bir daha göreyim durma gel yetiş
Çıkmadan bu canım amman ha amman

Video yorumları

Gülcan Kaya

Gülcan Kaya Aral - Bin derdim var idi bin daha oldu

Mehmet Seske

mehmet seske - bin derdim var idi

Devrim Kaya

Devrim Kaya - Bin Derdim Var idi bir daha oldu

Deniz Toprak

Deniz Toprak - Bin Derdi Vardı Bin Daha Oldu

Notası

Bin derdim var idi bir daha oldu notası - 1
Bin derdim var idi bir daha oldu notası - 2

Yorumunuz