Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı

Eserin künyesi

Yöresi: Rumeli – Selânik
Kaynak kişisi: Fatma Çil
Derleyeni ve notaya alanı: Yücel Paşmakçı
Formu: Türkü formu

Sözleri

Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı
O bizim Kavuşmalarımız a yarim, mahşere kaldı
O bizim görüşmelerimiz a yarim, ahrete kaldı

Yeni cezve yeni cezve kaynar kaynamaz oldu
O benim nazlı yarimin dilleri söyler söylemez oldu

Yeni cezve yeni cezve kaynıyor ocakta
Kasatura belimizde a yarim martinimiz kucakta

Mapsanede yata yata yanlarım çürüdü
Pencerden baka baka a yarim elada gözler süzüldü

Öyküsü

Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı türküsünün öyküsü

Video yorumları

Melihat Gülses

04 melihat gülses bir fırtına tuttu bizi 22.12.2011

Şükriye Tutkun

Şükriye Tutkun - Bir Fırtına Tuttu Bizi Deryaya Kardı

Emel Taşçıoğlu

Emel Taşçıoğlu - Bir Fırtına Tuttu Bizi Deryaya Kardı

Cengiz Özkan

Cengiz Özkan - Bir Fırtına Tuttu Bizi

Notası

Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı notası

Yorumunuz