Eserin künyesi

Yöresi: Erzincan – Tercan yöresi
Kaynak kişisi: Âşık Dâimî (İsmail Aydın)
Derleyeni ve notaya alanı: T.R.T.
Formu: Türkü formu

Sözleri

Bir seher vaktinde indim bağlara
Öter şeyda bülbül gül yârelenir
Bakmaz mısın sinemde dağlara
Derdim dökmeye dil yârelenir

Boş geçirmeyelim gel bu çağları
Dolaşalım sahraları dağları
Bir gün gazel döker ömrüm bağları
Eser sam yelleri dal yârelenir

Daimi’yem eder çeşmim giryani
Dostun muhabbeti cennet otağı
Benim şu dünyâda derdim ortağı
Sazım figan eder tel yaralanır

Video yorumları

Sevcan Orhan

SEVCAN ORHAN : BİR SEHER VAKTİNDE İNDİM BAĞLARA

İsim belirtilmemiş?

Bir Seher Vaktinde İndim Bağlara

Oğuz Aksaç

oğuz aksaç 'bir seher vaktinde'

Notası

Bir seher vaktinde indim bağlara notası

Bir yanıt yazın