Eserin künyesi

Yöresi: İstanbul yöresi
Makâmı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Diğer bilgileri: Bilinmiyor
Formu: Türkü formu

Sözleri

Bir taş attım, kamışa
Su ne yapsın, yanmışa
Mevlâm, sabırlar versin
Yârinden, ayrılmışa

Bir taş attım, sazlara
Atladı vurdu, kızlara
Şu zamane, kızları
Hiç gelmiyor, niyâza

Sürü sürü sürü, sürmeli kızlar
Göğsü de, çapraz düğmeli kızlar
Delikanlı görünce, yürekleri sızlar

Video yorumları

Melihat Gülses

06 melihat gülses bir taş attım kamışa 05.11.2012

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Bir Taş Attım Kamışa Su Ne Yapsın Yanmışa (HÜSEYNİ)R.G

Notası

Bir taş attım, kamışa notası

Bir yanıt yazın