Eserin künyesi

Yöresi: Erzincan yöresi
Kaynak kişisi: Ali Ekber Çiçek
Derleyeni ve notaya alanı: Nidâ Tüfekçi
Formu: Türkü formu

Sözleri

Böyle ikrâr ilen, böyle yolunan
Vefalı yâr bana, lâzım değilsen
Deli gönül sevmiş, vazgeçmek ister
Cefâlı yâr bana, lâzım değilsen

Bağlantı:
Gönül kalk gidelim, sılaya doğru

Bülbülün davası, hep güllerinen
Senin şirin dilin, yâd ellerinen
Çık salın sevdiğim, engellerinen
Görünme gözüme, lâzım değilsen

Bülbül ah eyleyip, kanlar ağladı
Çeşmim yaşı, sel sel oldu çağladı
Ölüm geldi, çevre yanım bağladı
Kılma cenâzemi, lâzım değilsen

Video yorumları

Ali Ekber Çiçek

( * ) Ali Ekber Çiçek -Gönül Kalk Gidelim Sılaya (Hüseyin'e ) Doğru ,,,

Cengiz Özkan

Cengiz Özkan - Böyle ikrar ilen (Gönül Kalk Gidelim Sılaya Doğru)

Cengiz Özkan (Senfonik)

Cengiz Özkan Böyle İkrar İlen (Orkestra ile)

Özlem Özdil

Özlem Özdil - Böyle İkrar İlen Böyle Yolunan (Canlı Performans)

Erdal Erzincan (Enstrümantal)

Erdal Erzincan " Böyle İkrar İlen " Erzincan - Ali Ekber Çiçek, Düzenleme: Murat Akçay

Feryal Öney

Feryal Oney Boyle Ikrar Ilen

Notası

Böyle ikrar ilen, böyle yolunan notası - 1
Böyle ikrar ilen, böyle yolunan notası - 2

Bir yanıt yazın