Eserin künyesi

Yöresi: Tunceli yöresi
Kaynak kişisi: Cafer Baba
Derleyeni: Âşık Nesîmi Çimen
Notaya alanı: Yavuz Top
Formu: Türkü formu

Sözleri

Bu dünyânın devranına
Aldanma gönül aldanma
Zilli çanlı kervanına
Aldanma gönül aldanma

Yüze güldürür devranı
Sonra okutur fermanı
Bulamam derde dermanı
Aldanma gönül aldanma

Bilir misin neden nesin
Bir gün kesilecek sesin
Çürür cisminle kafesin
Aldanma gönül aldanma

Evden barktan geçeceksin
Ecel tasın içeceksin
Ne ektinse biçeceksin
Aldanma gönül aldanma

Gelmemişken ölüm cana
Ağlayanlar yana yana
Haktan yardım olsun sana
Aldanma gönül aldanma

Cafer sözünü kısa kes
Kemalete eyle heves
Menzil almaz tamam nekes
Aldanma gönül aldanma

Video yorumları

Belkıs Akkale

Âdile Kurt Karatepe

Nidâ Ateş

Notası

Bu dünyânın devranına notası

Bir yanıt yazın