Eserin künyesi

Yöresi: Tokat yöresi
Kaynak kişisi: İbrâhim Karataş
Derleyeni ve notaya alanı: Mustafa Hoşsu
Formu: Türkü formu

Sözleri

Bugün ben bir güzel gördüm
Bakar cennet sarayından
Kamaştı gözümün nûru
Onun hüsn-ü cemâlinden

Salındı bahçeye girdi
Çiçekler selâma durdu
Mor menekşe boyun eğdi
Gül kızardı hicâbından

Bahçenin kapısın açtım
Sanırsın cennete düştüm
Sevdim coştum helallaştım
Bûse aldım yanağından

Bahçenin kapısı güldür
Dalında öten bülbüldür
Emrah da bir edna kuldur
Bağışla geç günâhından

Video yorumları

Ali Ekber Çiçek

Erkan Oğur

Notası

Bugün ben bir güzel gördüm notası

Bir yanıt yazın