Eserin künyesi

Yöresi: Erzurum yöresi
Kaynak kişisi: Naim Gözler
Derleyeni: Suat Işıklı
Notaya alanı: Fuat Lehimler
Formu: Türkü formu

Sözleri

Bülbül, tek uyandım, bir seher, nâgâh
Gördüm ki, uğramışam, (amman) bir, gülzâre
Alıştım, dem be, dem, yakıldım, eyvâh
Tutuştum, bendû bend (emman) nar ü hezâre

Gördüler ki, beni, hâli, perişan
Cem oldu, Eflâtun, (emman) Aristo, lokman
Nabzıma, el vurdu, bin bir, tabiban
Dediler, derman yok, (emman) buna, ne çare?

Feleği, sergeşte, söylenirüm
Arşı muallâda, (emman) oynar, tütünüm
Uçup tursitarım, batıptır, günüm
Ne çare, eyleyim, (emman) ben, gülikâre

Video yorumları

Nurettin Çamlıdağ

Nurettin Çamlıdağ - Bülbül Tek Uyandım

Âdile Kurt Karatepe

Adile Kurt Karatepe - Bülbül tek uyandım bir seher nagâh (Kastamonu Dîvânı)

Notası

Bülbül, tek uyandım, bir seher, nâgâh notası

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:8 Temmuz 2024