Eserin künyesi

Yöresi: Erzurum yöresi
Kaynak kişisi: Naim Gözler
Derleyeni: Suat Işıklı
Notaya alanı: Fuat Lehimler
Formu: Türkü formu

Sözleri

Bülbül tek uyandım bir seher nâgâh
Gördüm ki uğramışam (amman) bir gülzâre
Alıştım dem be dem yakıldım eyvah
Tutuştum bendû bend (emman) nar ü hezâre

Gördüler ki beni hâli perişan
Cem oldu Eflâtun (emman) Aristo lokman
Nabzıma el vurdu bin bir tabiban
Dediler derman yok (emman) buna ne çare

Feleği sergeşte söylenirüm
Arşı muallâda (emman) oynar tütünüm
Uçup tursitarım batıptır günüm
Ne çare eyleyim (emman) ben gülikâre

Video yorumları

Nurettin Çamlıdağ

Nurettin Çamlıdağ - Bülbül Tek Uyandım

Âdile Kurt Karatepe

Adile Kurt Karatepe - Bülbül tek uyandım bir seher nagâh (Kastamonu Dîvânı)

Notası

Bülbül tek uyandım bir seher nâgâh notası

Bir yanıt yazın