Eserin künyesi

Yöresi: Şanlıurfa yöresi
Kaynak kişisi: Mehmet Toptan
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Bülbülün göğsü al olur
Gerdanda çifte hal olur
Bülbül onbir ay lâl olur

Bağlantı:
Gül açılmış gülfama gel gel aman
Bu meclisi irfana gel gel aman

Bülbül bir küçücek kuştur
Seher ötüşü ne hoştur
Bülbül onbir ay serhoştur

Bülbül daldan dala seker
Gözyaşların güle döker
Bülbül onbir ay ah çeker

Video yorumları

Âdile Kurt Karatepe

Deniz Toprak

Şeyhmuz Fidan

Notası

Bülbülün göğsü al olur notası

Bir yanıt yazın