Eserin künyesi

Yöresi: Rumeli yöresi
Kaynak kişisi: Kemâl Altınkaya
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Bulut gelir, seher ile
Çiçek açar, bahar İle
Herkes sarılmış, yâr İle

Bağlantı:
Yağma, yağmur
Esme bre, deli rüzigar
Yârim, yoldadır

Bulut gelir, pâre pâre
Dördü aktır, dördü kâre
Sen açtın, sineme yâre

Bulut gelir, duman olur
Dağı taşı, dolandırır
Âhım tutar, süründürür

Video yorumları

Zara (Neşe Yılmaz Beki)

Zara - Bulut Gelir

Tuğba Ger

Tuğba GER - Bulut Gelir Seher İle

Ahmed Şahin, Murat Irkılata ve Mehmet Kemiksiz

[GÖNÜL MAKAMI] Bulut Gelir Seher ile - (www.neyforum.net)

Notası

Bulut gelir, seher ile notası

Bir yanıt yazın