Eserin künyesi

Yöresi: Rize – Çayeli yöresi
Kaynak kişisi: Dursun Tanyaş
Derleyeni ve notaya alanı: Yücel Paşmakçı
Formu: Türkü formu

Sözleri

Çayeli’nden, öteye
Gidelum, yali yali
Sirtindaki, sepetun
Ben olayım, hamali

Sepetumun, ipleri
Keseyi, omuzumi
Aç, beyaz peştemali
Bir göreyum, yuzuni

Karlı dereden, beri
Yeşil çay, bahçeleri
Çay filizi, toplayi
Peştemalli, kızları

Video yorumları

Kâmil Sönmez

Kamil Sönmez..Çay Elinden Öteye..

Şevvâl Sam

Şevval Sam - Çayelinden Öteye

Fâtih Erkoç

Fatih Erkoç - Çayeli'nden Öteye

Notası

Çayeli'nden, öteye notası

Bir yanıt yazın