Eserin künyesi

Yöresi: Erzurum yöresi
Kaynak kişisi: Mehmet Şaban Ataman
Derleyeni ve notaya alanı: Neriman Altındağ Tüfekçi
Formu: Türkü formu

Sözleri

Değirmen başında vurdular beni (vuy)
Kirli tütünlüğe (oğul oğul oğul) sardılar beni

Bağlantı:
Vurma Ragıp vurma, nar danesiyem (vuy)
Anamın babamın (oğul oğul oğul) bir danesiyem

Değirmen başında (vuy) ana tepem (vuy)
Gaytan bıyıhlaran (oğul oğul oğul) gül suyi serpem

Atımı bağladım nar ağacına (vuy)
Perçemim dolaştı (oğul oğul oğul) gül ağacına

Video yorumları

Aysun Gültekin

Âdile Kurt Karatepe

Notası

Değirmen başında vurdular beni notası

Bir yanıt yazın