Eserin künyesi

Yöresi: Giresun – Şebinkarahisar yöresi
Kaynak kişisi: Hasan Karakoç
Derleyeni ve notaya alanı: Ahmet Yamacı
Formu: Türkü formu

Sözleri

Dere kenarında taş ben olaydım
Elâ göz üstüne kaş ben olaydım
Senin gibi güzele eş ben olaydım

Bağlantı:
Nenni de nenni de nenni de nenni
Al kolun üstüne ürgüle beni

Dere kenarından geçtim de geldim
Boyunu boyuma ölçtüm de geldim
Güzel seni güzel diye seçtim de geldim

Dere kenarında yayılan taylar
Var mı benim gibi emeği zaylar
Sinemde yok mudur sılayı gözler

Video yorumları

Özlem Özdil

Özlem Özdil - Dere Kenarında Taş Ben Olaydım

Çetin

Çetin - Dere Kenarında Taş Ben Olaydım

Notası

Dere kenarında taş ben olaydım notası

Bir yanıt yazın