Eserin künyesi

Yöresi: Giresun – Şebinkarahisar yöresi
Kaynak kişisi: Hasan Karakoç
Derleyeni ve notaya alanı: Ahmet Yamacı
Formu: Türkü formu

Sözleri

Dere kenarında, taş, ben olaydım
Elâ göz üstüne, kaş, ben olaydım
Senin gibi güzele, eş, ben olaydım

Bağlantı:
Nenni de, nenni de, nenni de, nenni
Al kolun, üstüne, ürgüle beni

Dere kenarından, geçtim de, geldim
Boyunu boyuma, ölçtüm de, geldim
Güzel seni, güzel diye, seçtim de, geldim

Dere kenarında, yayılan, taylar
Var mı, benim gibi, emeği, zaylar?
Sinemde, yok mudur, sılayı, gözler?

Video yorumları

Özlem Özdil

Özlem Özdil - Dere Kenarında Taş Ben Olaydım

Çetin

Çetin - Dere Kenarında Taş Ben Olaydım

Notası

Dere kenarında, taş, ben olaydım notası

Bir yanıt yazın