Eledim eledim höllük eledim türküsü

Sözleri

Eledim eledim höllük eledim
Aynalı beşikte canan bebek beledim
Büyüttüm besledim asker eyledim
Gitti de gelmedi cânân buna ne çare

Bir güzel simadır aklımı alan
Aşkın sevdâsını cânân serime salan
Bizi kınamasın ehl-i din olan

1. Yandı ciğerim de cânân buna ne çare
2. Gitti de gelmedi cânân buna ne çare

Eserin künyesi

Yöresi: Erzurum
Kaynak kişisi: Muharrem Akkuş
Derleyeni ve notaya alanı: Yücel Paşmakçı
Formu: Türkü

Video yorumları

Aysun Gültekin

Eledim Eledim - Aysun Gültekin

Çiğdem Gürdal

Çiğdem GÜRDAL - Eledim Eledim

Funda Arar

Funda Arar - Eledim Eledim

Notası

Eledim eledim höllük eledim notası