Eserin künyesi

Yöresi: Erzincan – Tercan yöresi
Kaynak kişisi: Âşık Dâimî (İsmail Aydın)
Derleyeni ve notaya alanı: Nidâ Tüfekçi
Formu: Türkü formu

Sözleri

Ey şâhin bakışlım, bülbül avazlım
Bir eli kadehlim, bir eli sazlım
İşte ben gidiyom, kal âhu gözlüm
Ne sen beni unut, ne de ben seni

Yolda harâmi çok, engel arada
Ayırma sevdiğim, demde sırada
Özüm gider ama, gönül burada
Ne sen beni unut, ne de ben seni

Ta ezelden ezel sevgim, sevginde
Şu iki cihanda, kevni mekânda
Nizam başlarında, ulu divanda
Ne sen beni unut, ne de ben seni

Kul Hüseyin’im eydir, gül benzim soluk
Serimize yazılmıştır, ayrılık
Vallâhi sevdiğim, gönüller birlik
Ne sen beni unut, ne de ben seni

Video yorumları

Belkıs Akkale

Belkis Akkale , ey sahin bakislim

İsim belirtilmemiş?

Anadolu Alevi Klasikleri - Ey Şahin Bakışlım

Grup Yorum

Grup YORUM - Ey Şahin Bakışlım

Notası

Ey şâhin bakışlım, bülbül avazlım notası - 1
Ey şâhin bakışlım, bülbül avazlım notası - 2

Bir yanıt yazın